Svårare för funktionshindrade få jobb i högkonjunktur

Arbetslösheten har sjunkit kraftigt under den långa högkonjunkturen. Men för de funktionshindrade har det blivit svårare att få jobb.

I Uddevalla finns i den gruppen 175 öppet arbetslösa, 10 procent fler än för ett år sedan. Det förklarar Carl Löfgren, chef för arbetsförmedlingen i Uddevalla, så här:

- Det beror till mycket stor del på att i en högkonjunktur är det många gånger svårt att få funktionshindrade eller arbetshandikappade ut på en arbetsplats därför att man har så fullt upp att göra med sin produktion, antingen det är ett tillverkande företag eller ett tjänsteföretag. Arbetsmarknaden för funktionshindrade är liten men stabil - inga toppar i högkonjunktur, inga djupa dalar i lågkonjunktur.

- Ofta är det så att när det är en lågkonjunktur finns det tid att introducera arbetshandikappade på ett annat sätt än det gör i en högkonjunktur, säger Carl Löfgren.

/Bosse Adriansson