Halva Årnäs utan vatten

En vattenläcka gör att omkring hälften av de boende i Årnäs i Götene kommun är helt utan vatten sedan i söndags. Jan Andersson, chef för vatten och avlopp i Götene kommun, säger att runt 30 hushåll är berörda.
Läckan ska vara lagad senast måndag eftermiddag och under tiden finns vatten att hämta från en dricksvattentank vid gamla pensionärshemmet i Årnäs.