Folkpartist menar att hot mot sverigedemokrater är hot mot demokratin

Som vi berättat tidigare så lämnade sverigedemokraten Rickard Kling alla sina politiska uppdrag i Motala i helgen.

Anledningen till avhoppet är att Kling blivit hotad, något som gör att Folkpartiets vice ordförande i länet, Mathias Sundin, nu går ut och kräver att polisen tar krafttag mot den här typen av hot.

När Sverigedemokrater hotas så allvarligt att de väljer att hoppa av sina politiska uppdrag är det också ett hot mot demokratin, anser Mathias Sundin och menar vidare att polisen måste ta krafttag mot denna typ av hot och stoppa dem redan vid källan. 

Han menar vidare att det finns många nästan terroristliknande vänstergrupper som nu måste granskas hårdare. Framförallt vänsterpartiet måste rensa upp i sin organisation, säger Mathias Sundin:
- Jag delar inga åsikter med denna Sverigedemokrat men jag försvarar hans rätt att uttrycka dem.