Ska förbättra tillvaron för havsöringen

Ronneby kommun vill satsa en miljon kronor på fiskevård i Bräkneån.

I satsningen ingår att förbättra lekbottnar, ta bort vandringshinder för fisken och röja upp längs ån.

Kommunens miljöchef Monika Oredsson säger till Blekinge Läns Tidning att det främst är havsöringarna i ån som ska gynnas.

Pengarna till upprustningen har kommunen sökt från länsstyrelsen.