Tusen fungerande datorer slängs

När Jönköpings kommun nu uppdaterar sina datorer, kommer ungefär 1 000 att slängas. Datorerna är mellan fyra och sex år gamla, men helt fungerande. Ändå ska de alltså gå till elektronikåtervinning.

- Det går en del användbara datorer till destruktion - eftersom de på marknaden har värdet noll, säger Janne Dicander, IS - IT chef i Jönköpings kommun.

För att kunna ha en bättre service på kommunen, så håller man nu på att byta ut datorerna på de olika förvaltningarna i Jönköping. Omkring 1 400 datorer ska bort. Av dem kommer ett par hundra att kunna återanvändas inom kommunen och en del skänks till olika föreningar. Men merparten, omkring 1 000 datorer, kommer alltså att gå till elektronikåtervinning.

Men det är synd att behöva slänga fungerande datorer, det tycker flera kommunanställda. Så här säger några:

- Är det bra datorer är det synd att de slängs.

- Många skulle nog vilja ha dem för det är ju dyrt med datorer.

Men det är elektronikåtervinningen, som gäller för de här datorerna nu, säger Janne Dicander, för det är inte så lätt att skänka eller sälja dem vidare:

- Det finns lagar runt det här. Jag tror inte att kommunen har möjlighet att ta betalt för de här datorerna, säger han

Det här kan komma att fortsätta. Runt 1 000 datorer, som slängs vart tredje eller vart fjärde år. Så ofta kommer man  att byta ut datorerna i Jönköping kommun för att hänga med i utvecklingen.
Finns det ingen annan lösning då, så kommer det återigen att slängas massvis med datorer. Då ska man komma ihåg att datorerna är helt fungerande och omkring fem år gamla och att datorer är miljöfarligt avfall.

Janne Dicander menar, att det här är något man får se över för att ta reda på om det går att lösa på ett bättre sätt:

- Vi kanske kan återvinna fler eller låta fler komma till godo ute i samhället. Det får bli ett politiskt ärende också i så fall.

Helen Birch
helen.birch@sr.se