Tusen oklara dödsfall i Västra Götaland

Förra året inträffade ett 50-tal oklara dödsfall i Skaraborg.
Alla oklara dödsfall i Västra Götaland, omkring 1 000 per år, utreds på rättsmedicinska avdelningen i Göteborg.

På rättsmedicinska avdelningen i Göteborg görs fyra till sex obduktioner varje dag. Så fort det finns en misstanke om att ett dödsfall inte är naturligt måste en rättsmedicinsk undersökning göras.

Av de närmare tusen oklara dödsfallen i Västra Götaland årligen så är självmord och alkoholrelaterade dödsfall vanligast. Men man undersöker även en hel del trafikolyckor.

Ett 40-tal av dödsfallen visar sig vara mord, och där spelar obduktionen ofta en stor roll i mordutredningen, säger avdelningschefen Jonas Lindgren.

- Där får man förklaringen till vad som orsakade dödsfallet.

Men han tycker att det är viktigt att obducera alla oklara dödsfall, även när det inte finns misstanke om brott.

- Dels för att ge den avlidna någon form av upprättelse. Och också att ge anhörig en förklaring till vad som hänt, säger Jonas Lindgren.

I omkring ett 40-tal varje år fall hittar man aldrig någon förklaring.

- Det är avlidna där det finns väldigt framskridna förruttnelseförändringar så att man inte kan fastställa dödsfallet, på grund av konditionen på kroppen, säger Jonas Lindgren.