Trygghetsvandringar i Örebro hotade

Det kostar för mycket att ha så kallade trygghetsvandringar  runt om i Örebro, det anser Clas-Göran Classon, programchef på sammhällsbygnad i Örebro kommun. Däför är trygghetsvandringarna nu hotade.

Trygghetsvandring ska synliggöra otrygga platser i bostadsområden och leda till ökad trygghet för de boende i området.

Både Hyresgästföreningen och olika fastighetsägare är nu kritiska till kommunens resonemang om kostnader. De anser att eftersom det är kommunen som tagit initiativ till att göra trygghetsvandringarna, borde de fullfölja sina åtaganden.

Representanter för bostadsbolagen, hyresgästföreningen och polisen är de som brukar vara med vid trygghetsvandringarna