Anhöriga har fått nog av psykiatrikrisen

Trots alla larmrapporter om psykiatrins kris i Uppsala län så märks inga förbättringar, i stället blir det bara sämre, framför allt inom allmänpsykiatrin. Det menar företrädare för fem patient- och anhörigorganisationer, som i en gemensam skrivelse till landstingsledningen kräver snara åtgärder som märks. Eva Hessling-Jansson från Föreningen Autism i Uppsala län är en av undertecknarna:

- Någon måste någon gång bestämma sig för vad man vill med dessa svaga grupper, coh så jobbar man åt det hållet.

Någon sådan riktning finns inte?

- Nej.

Tidigare i höst så har också psykiatriker i Uppsala län skrivit ett upprop till politikerna om att det behövs åtgärder för att komma till rätta med psykiatrins kris. Och nu är det alltså fem patient- och anhörigorgansationer i länet som tycker att inget händer, trots alla larmrapporter, och som också reagerat på att ledningen för psykiatrin vill lösa psykiatrikerbristen bland annat genom att ta in läkare från utlandet:

- Våra barn har just ett språkligt-socialt funktionshinder, och har svårt att förstå innebörden i det svenska språket. Skulle de träffa på någon som inte behärskar svenska språket finns det ingen möjlighet att de förstår vad det handlar om.

Vad landstinget framför allt bör göra är att skapa en sån arbetsmiljö så att psykiatriker vill jobba i Uppsala län, och där ligger ett stort ansvar hos dom högsta cheferna, menar Eva Hessling-Jansson.

Undertecknarna av skrivelsen kräver att politikerna ingriper och inte bara hänvisar till dom högsta cheferna på tjänstemannanivån:

- Någonstans hoppas vi att de förstår att det finns ett ansvar i att vara folkvald.

Politikerna borde gripa in?

- Jag tycker att politikerna ska vara tydligare i sina direktiv.

- Jag håller med henne, säger Ismail Kamil, folkpartisisk ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

- Jag tar detta med största allvar, och självklart måste vi se till att det fungerar, och jag kan bara konstatera att det är stora problem med allmänpsykiatrin idag.

Ismail Kamil säger att han under året krävt både av politikerna i landstingsstyrelsen och av chefen för Akademiska sjukhuset att det snart händer nånting märkbart för att förbättra situationen:

- Jag hoppas att innan året är slut jag får redovisat ett åtgärdsprogram där man tydligt ser vad som är på gång för att förbättra psykiatrin. 

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se