"Farligt tyst om kärnavfallsförvar"

Idag måndag gör Svensk Kärnbränslehantering, SKB, de sista borrningarna i Oskarshamn i det mer än 30 åriga arbetet att hitta en plats att slutförvara det svenska kärnavfallet.

Och om två år ska SKB, föreslå vilken kommun som ska förvara avfallet.

De senaste åren har det varit relativt tyst om kärnavfallsfrågan, men så var det inte när SKB hade Nyköping som en av de kommuner de ville undersöka för ett slutförvar.

Konstnären Anita Grede, från Tystberga var en av dem som då var aktiv.

– För mig var det avgörande när vd för Svenskt Kärnavfall sa att avfallet kunde läggas i vilken svensk kommun som helst eftersom Sverige har så bra berggrund, säger hon.

Redan när SKB på 1980-talet provborrade i skogsområdet Fjällveden utanför Nyköping väcktes protesterna. En grupp, Rädda Fjällveden, bildades och startade sin opinionsbildning.

Intresset för frågan dog sedan mer eller mindre ut till dess att SKB under 90-talet kom tillbaka till Nyköping. Men då var bolagets fokus riktat mot ett område nära Studsvik.

Socialdemokraterna och moderaterna var försiktigt positiva till undersökningarna, medan framför allt miljöpartiet högljutt protesterade mot tanken på ett slutförvar av kärnavfall vid Sörmlandskusten - nära områden med mycket höga natur- och kulturmiljövärden.

I Tystberga bildades också en motståndsgrupp som tillsammans med miljöpartiet fick opinionen med sig mot avfallsplanerna och SKB drog vidare till kommuner som Östhammar och Oskarshamn där opinionsläget var mer tillmötesgående.

Men Anita Grede varnar nu för tystnaden i debatten kring kärnavfallsfrågan.

– Jag tror tystnade är jättefarligt överallt. Vi slutar anstränga oss och göra vårt bästa, säger hon.

Per Thyrén
per.thyrén@sr.se