"Kräv kollektivavtal vid upphandling"

Katrineholms kommun måste börja kräva att de företag man köper tjänster eller varor av, har kollektivavtal.

Det menar en vänsterpartist och socialdemokrat i kommunen.

Enligt de båda så innebär det sämre förhållanden för anställda i företag utan kollektivavtal, samtidigt som de kan få en konkurrensfördel vid upphandlingar, på grund av lägre omkostnader.

Därför är det enligt förslagsställarna viktigt att kommunen ställer krav på kollektivavtal vid upphandlingar.