Skam hindrar deprimerade att söka hjälp

Alla har rätt att få hjälp av primärvården om man får svåra besvär av ångest eller depression - men bara 40 procent av alla drabbade söker hjälp. Det visar en undersökning som Karolinska institutet gjort.

Var tionde vuxen person lider av svåra besvär av ängslan eller ångest som inte sällan utvecklas till depressioner. Men bara 40 procent av de drabbade söker hjälp, visar en undersökning som Karolinska institutet gjort.
Anledningen till att de drabbade inte söker vård är enligt undersökningen skamkänslor - många uppfattar det som ett icke accepterat nederlag att förlora kontrollen och inte längre orka med.
- Man skäms för sin omgivning och framför allt för att behöva söka hjälp hos exempelvis landstinget. Det säger Stefan i Gävle som haft depressioner av och till i flera år, i en kommentar till Radio Gävleborg.