Åsele ska få en familjecentral

Det är kommunen som i samverkan med landstinget står bakom centralen och tanken är att den ska arbeta förebyggande.
– I första hand kommer det att bli temakvällar framöver, berättar Eva-Lena Johansson, socialsekreterare i Åsele. Den första kommer att handla om barns utveckling och gränssättning.

För att kunna påverka vad en familjecentral ska erbjuda har åseleföräldrar fått möjlighet att fylla i en enkät på barnavårdscentralen och vid kommunens förskolor.