Boende i Husby vägrar flytta

De boende i tre hyreshus i Husby i nordvästra Stockholm, som Svenska bostäder vill tvångsevakuera i samband med en renovering kommer göra allt för att få stanna kvar. I stort sett alla hyresgäster har kommit överens om att ingen ska skriva på några papper som berör flytten.

– Vi måste skrika när vi blir trampade på, vi måste skaffa oss respekt för oss som människor och så handlar det om att skaffa oss tid, säger Kerstin Eriksson som bor i ett av husen som ska rivas.

Ombyggnaden av husen i Husby är en del i det så kallade Järvalyftet där bostadsbolagen tillsammans med Stockholms stad ska satsa flera miljarder på att rusta upp dom slitna bostadsområdena på Järvafältet.

De som bor i husen är rädda för att de inte kommer att ha råd att bo kvar i lägenheterna efter upprustningen, för den kommer också medföra stora hyreshöjningar.

– Ingen har tagit reda på vilket liv vi föredrar, det handlar om känslor och relationer. Det enda man pratar om är teknik, byggnader och vägar. det är det enda man pratar om, säger Kerstin Eriksson.

Moderaten Kristina Alvendal som är bostads- och integrationsborgarråd och dessutom ordförande i Svenska bostäders styrelse säger att undersökningar visar att många som bor på Järvafältet inte trivs i sitt bostadsområde och känner sig otrygga.

– Det handlar till exempel om loftgångshusen som man måste bygga om för att komma tillrätta med problemen, säger Kristina Alvendal.

Vad har man tjänat i trygghet om de boende inte har råd att flytta tillbaks?

  – Det kommer att finnas blandat boende på Järvafältet i fortsättningen också både lite billigare boende och förhoppningsvis även bostadsrätter i framtiden.

Peter Johansson 
peter.johansson@sr.se