Färre kvinnor läser IT - Umeå undantag

Det blir allt färre kvinnor på tekniska högskoleutbildningar enligt en kartläggning som tidningen Studentliv gjort. Umeå är ett av få undantag. Utbildningarnas innehåll måste ändras, enligt en handlingsplan beställd av regeringen.

En positiv trend, med allt fler kvinnliga IT-studenter, vände tvärt i och med IT-kraschen 2000.
– Då försvann studenterna över huvud taget, men tjejerna har försvunnit i ännu högre grad än killarna, säger Annika Vänje, projektledare bakom handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt från Kungliga tekniska högskolan (KTH).

Flertalet män
En annan förklaring är att fler platser numera viks åt utländska studenter, en kategori där flertalet är män.
– Man behöver se över rekryteringen. Men man måste även se över innehållet i utbildningarna, alltså vad man lär sig som IT-ingenjör och att man kan koppla ihop det med samhällsnytta, säger Vänje.

Planen överlämnades till regeringen i oktober. Den innehåller bland annat förslag om riktat stöd till kvinnligt IT-företagande från Nutek, ett ärende som ligger på infrastrukturminister Åsa Torstenssons skrivbord.
– Arbetet med att fatta ett sådant beslut ligger inte långt bort i tiden. Men vilken roll Nutek ska ha framöver måste vi ta en funderare på. Här krävs attitydförändringar och det sker ju inte över en natt, säger Torstensson till TT.

Enligt Studentlivs kartläggning har bara 3 av 26 universitet och högskolor minst 30 procent kvinnliga studenter på sina IT-utbildningar. För sju år sedan var andelen 19 av 26 lärosäten.

Chalmers tekniska högskola är sämst i klassen, både 2000 och 2006. De enda lärosäten som lyckats öka andelen kvinnliga IT-studenter sedan 2000 är Högskolan i Borås, Umeå universitet och Malmö högskola.

Flaskhals
I KTH:s handlingsplan sätts målet vid minst 15 procent kvinnor på alla IT-utbildningar om fem år.

Läget är värst på renodlat tekniska högskoleutbildningar, som datateknik och informationsteknik.
– Där är andelen kvinnor nere på 3-5 procent, säger Vänje.

Högskolevärlden är en flaskhals, medan efterfrågan på IT-utbildade kvinnor i näringslivet är stort, enligt Vänje.

Hennes råd till IT-lärosäten är att erbjuda mer tvärvetenskap och främja kvinnliga nätverk. Dessutom måste behovet av IT-kunskaper för att simulera miljöutveckling lyftas fram bättre.

Joakim Goksör/TT