Män i butik jobbar heltid, kvinnor deltid

Kvinnor som jobbar i butik jobbar deltid medan männen arbetar heltid. Det visar en ny undersökning från Handelsanställdas förbund.
– Heltidarbete måste bli en rättighet för alla våra medlemmar, det säger Urban Dahlgren, Handelsanställdas förbund i Umeå.

Kvinnor i allmänhet, och kvinnor inom LO-kollektivet i synnerhet, arbetar deltid betydligt oftare än män. Följden är avsevärt lägre inkomst.

Omkring 45 procent av LO-kvinnorna arbetar deltid, men bara 9 procent av männen. Mest deltid har unga LO-kvinnor och det är också bland dem som de flesta ofrivilliga deltiderna finns.

Handels har granskat arbetstiderna bland män och kvinnor inom detaljhandeln. Och resultatet är slående. Mansdominerade branscher har betydligt fler heltidsanställda. Inom radio/tv-handeln, där 65 procent av de anställda är män, är andelen som arbetar deltid inte ens en tredjedel. Inom skohandeln, där 96 procent av de anställda är kvinnor, jobbar 77 procent deltid.

– Det är klart att man utnyttjar kvinnor i branschen genom att säga att det inte går att bedriva handel om vi inte har deltidsanställd, säger Urban Dahlgren, Handelsanställdas förbund i Umeå.

Reporter Filippa Armstrong