Fröbank redo att kylas ned

Nedkylningen har påbörjats av den fröbank på Svalbard i norra ishavet, som är tänkt att bevara alla världens odlingsgrödor från framtidens katastrofer och sjukdomar.

Banken ligger hundra meter in i ett berg för att vara säkert skyddad, där det alltid minst fyra grader. Men för att de flera miljoner fröerna ska kunna hålla sig i upp till tusen år, som målet är, så ska fröbanken kylas ned till minus 18 grader innan den tas i bruk i februari.