Jakt för Världens barn

Tillsammans så fick dom in drygt 19 000 kr till Världens Barn Tack!