Företagsby trots protester

Trots protester från både Naturskyddsföreningen och Nyköpings frisksportarklubb, så vill Nyköpings kommun gå vidare med planerna på en företagsby på ett grönområde i Oppeby.

Båda föreningarna poängterar vikten av tätortsnära grönområden och vill bevara området som det är, nära Nyköpingsån.

Planerna på ett hotell i området är inte längre aktuella sedan länsstyrelsen lämnat kritiska synpunkter.