Regeringen minskar anslag till skyddsvärd skog

Regeringen vill skära i anslaget som används för köpa in skog med höga naturvärden och skydda den i naturreservat. Förslaget möter kritik, både från naturskyddsorganisationer och skogsbolag.

– Vi tycker det är uselt, säger Maria Danvind i Sollefteå som jobbar med skogsskyddsfrågor för naturskyddsföreningen i Västernorrland.

– Det tyder på att regeringen inte har någon miljöpolitik alls egentligen. Det enda de snackar om är klimateffekten, men det är inte alla problem som ryms inom klimateffekterna. Förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort miljöproblem som ingen inom politiken verkar ta på riktigt allvar, säger Maria Danvind.

Hon är mycket kritisk mot regeringen, som föreslagit en minskning av anslaget till att köpa in skyddsvärd skog, med 450 miljoner kronor över en treårsperiod.

Redan i dag så räcker inte pengarna för att skydda all skyddsvärd skog, skog som ofta har många hotade djur- och växtarter och som är viktig för att den biologiska mångfalden ska bevaras.

Även skogsbolaget SCA Forest Products riktar kritik mot regeringens politik.

– Det kommer bara att öka de problem som finns i dag med skillnad mellan mål och medel. Om man minskar medlen måste man också se över målen, säger Björn Lyngfelt, informationsdirektör på bolaget.

Regeringens förslag är bland annat att skogsägarna ska ta ett större frivilligt ansvar för att inte avverka skog med höga naturvärden.

Naturskyddsföreningen tror inte på den politiken.

– Arter och biologisk mångfald och de strukturer i skogen som ger rätt förutsättningar skapas under flera århundraden. Det går inte att tänka så kortsiktigt som en skogsbrukargeneration. En skogsägare vet ju inte hur den som ärver hans skog kommer att ställa sig till frivilligt skydd, säger Maria Danvind, naturskyddsföreningen Västernorrland.

Mikael Andersson
mikael.b.andersson@sr.se