Högkonjunktur och brist på byggpersonal

Mer än hälften av byggföretagen i Norrbotten, har svårt att få arbetskraft. Högkonjunkturen och stora byggarbetsplatser i Kiruna och Haparandabanan suger upp de befintliga yrkesarbetarna.

Nästa stora byggarbetsplats väntas bli nya anrikningsverket i Aitik, Gällivare.

Trots att fullt klartecken för verket inte har kommit från Miljödomstolen, så har PEAB skaffat bostäder åt 150 man där redan.

Skanska , som vill ha 100 man i Aitik , är igång med förberedande arbeten där.

Enligt den färska konjunkturbarometern som Norrlandsfonden och SCB, ger ut så har byggindustrin ett stort sug efter arbetskraft i Norrbotten.

- Vi tar arbetskraft från hela Sverige, men kanske främst från kusten i Norrbotten, säger Skanskas distriktschef för väg- och anläggningsjobb Gunnar Johansson.

Enligt företagarnas svar i konjunkturbarometern så är läget så här:

* 53 procent av byggföretagen i Norrbotten har brist på betongarbetare.

* 50 procent av företagarna uppger brist på träarbetare ( snickare mest).

* 71 procent av byggnadsföretagen har brist på tekniska tjänstemän ( högutbildade ingenjörer exempelvis)

* 17 procent har svårt att få målare och VVS-arbetare.

Inger Marklund SR Norrbotten