Älgarna får ha sin päls i fred

Angreppen av lusflugor som orsakar hårlösa älgar har minskat drastiskt. Det enligt Torsten Mörner, statsveterinär vid SVA.

Mörner säger till Dagens Nyheter att man bevakat de hårlösa djuren och sett att pälsen i många fall vuxit tillbaka. Det tror man beror på att lusflugorna blivit mindre till antalet.

I Blekinge konstaterades ett fall av hårlös älg och det var i Karlskrona kommun.