Fängelser inte plantskolor för brott

Svenska fängelser beskrivs ofta som plantskolor för kriminella där brottslingarna knyter nya kontakter inom de kriminella gängen.
Den bilden stämmer inte alls, visar en ny avhandling i kriminologi vid Stockholms universitet.

Även om tre fjärdedelar av alla frigivna som undersöktes återföll i brottslighet, så skedde det väldigt sällan tillsammans med någon före detta medfånge.
– Det är väldigt ovanligt. I mitt material är det bara 2 % som blir misstänkta för brott tillsammans, säger kriminologen och avhandlingsförfattaren Lena Roxell.

Ovanligt att medfångar begår brott tillsammans
Lena Roxell har undersökt alla fångar som skrevs ut från svenska fängelser under ett halvår, och dessutom har hon följt upp undersökningen med intervjuer med före detta fångar, och det visade sig alltså att ytterst få fångar begick nya brott tillsammans med någon tidigare medfånge.

Det här ställer ju förstås många invanda föreställningar på huvudet, och faktum är att just de här frågeställningarna aldrig har undersökts tidigare, i alla fall inte när det gäller vuxna före detta fångar. Det har tidigare gjorts enstaka studier på ungdomar som suttit på ungdomshem, och de studierna visade samma sak, att det var ovanligt att ungdomarna begick brott tillsammans efter frigivningen.

Ovanligt även bland gängmedlemmar
Idag talas det alltmer om problemen med de kriminella gängen inne på fängelserna, men inte ens gängmedlemmarna i de renodlade kriminella gängen begår brott tillsammans efter frigivningen i den utsträckning som man trott - bara 3% av gängmedlemmarna begår nya brott tillsammans.

Urban Björstadius
Vetenskapsradion Forum
urban.bjorstadius@sr.se