Munkedal värd för internationellt ungdomsutbyte

Munkedals kommun deltar i ett internationellt ungdomsutbyte nästa vår och sommar.

I mitten av april kommer 14 ungdomar från Thailand och övriga Sverige till Munkedal för att delta i utbytet Sweden World Youth.

Utbytet fokuserar på landsbygdsutveckling och ungdomarna ska jobba med temat hållbart entreprenörskap under utbytets gång.

Utbytet syftar främst till att stärka deltagarnas förtroende för den egna förmågan, så att ungdomarna i högre grad kan göra bra livsval.