Kommunala bostäder kan bli privatägda i Helsingborg

Det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshemfunderar nu på att sälja hela områden till privata fastighetsägare. Bostadsområdet Drottninghög kan bli först ut.

Det går trögt för det Helsingborgshem med försäljningen av lägenheter till hyresgästerna på området Dalhem. Nu kanske privat kapital tar över.

– Det är inget som är beslutat. Syftet är att få in pengar. Flera förvaltare har tagit kontakt för att köpa enskilda hus eller hela kvarter. Det finns mycket kapital på marknaden, säger Kristian Anderson, moderat ordförande i Helsingborgshem.