"Vårdval Västmanland strider inte mot lagen"

Landstinget har varken brutit mot hälso- och sjukvårdslagen, lagen om offentlig upphandling eller avtalslagen när man fattat beslut om det nya familjeläkarprogrammet Vårdval Västmanland.

Det menar landstinget i sitt svar till länsrätten.

Det är västeråsläkaren Jonas Sjögren, som har hävdat ett lagbrott och överklagat landstingsbeslutet till länsrätten.

Även två andra, landstingspolitikern Dan Karlsson, och Sven Larsson, i PRO och landstingets pensionärsråd, båda från Arboga har överklagat beslutet om Vårdval Västmanland men även i de fallen anser landstinget i sitt svar till länsrätten att inga fel har begåtts.