Överläkare i Eksjö friad

Den överläkare på Höglandssjukhuset i Eksjö, som anmälts för att ha fördröjt en cytostatikabehandling med tio månader frias av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämd.

I sin bedömning skriver nämnden, att kirurgen bara var ansvarig för kvinnan under de två sista månaderna och att han under den tiden gjort utförliga journalanteckningar. Därmed menar nämnden, att läkaren fullgjort sina skyldigheter i yrket.