Klubb vill ha jakträtt vid P18

Wisborgs jakt- och viltvårdsklubb vill även i framtiden kunna jaga på området som ligger i anslutning till P18:s gamla kasernområde söder om Visby.

Jaktklubben, som får ha maximalt 70 medlemmar, fungerar som en personalbefrämjande åtgärd inom försvaret. Medlemmar idag är anställda och före detta anställda inom försvaret som är mantalsskrivna på Gotland.

Klubben har bland annat som uppgift att ha tillsyn över hela området så att jaktbrott försvåras, se till så att inte skadegörelser av djur förekommer, hålla efter förekomsten av skadedjur och åtgärda så att djur som blir sjuka tas omhand och skickas för analys.

Wisborgs jakt- och viltvårdsklubb vill nu att Gotlands kommun skriver på ett så kallat jakträttskontrakt så att klubben får rätten till jakt i tio år framåt, till år 2017.