Arkeologisk undersökning i Bunge

En arkeologisk undersökning ska göras vid Ducker och Hultings i Bunge på norra Gotland. Länsstyrelsen skjuter till 30 000 kronor till en så kallad fosfatkartering.

Det är länsmuseet som i samarbete med Rickard Steffengymnasiet i Visby ska undersöka området i Bunge, i pedagogiskt och vetenskapligt syfte.