Åter läkarbrist i Hästveda

HÄSTVEDA. Det är återigen brist på läkare vissa dagar på vårdcentralen i Hästveda norr om Hässleholm.

Bristen beror bland annat på föräldraledighet och på att läkare deltar i annan jourverksamhet.
Sedan april är det Hässleholms sjukvårdsorganisation som ansvarar för att vårdscentralen har tillgång till läkare.
Stefan Lamme som är verksamhetschef förklarar att det inte någon krissituation och att man gör sitt yttersta för att vårdcentralen ska fortleva.