Karlstad ska bli rättvisemärkt

Karlstads kommun satsar på ökade informationsinsatser som ett led i arbetet att bli en rättvisemärkt kommun.

Bland annat har samtlig personal på grundskolorna i Karlstad fått information om vad rättvisemärkt innebär, och nu ska även eleverna ta del av det.

Klara Perhamre, är rättviseambassadör vid ABF Värmland - och hon tycker det är viktigt att informera yngre:

-För det första är barn mer medvetna än vad vuxna tror. Och jag tror att det finns en känsla av att vilja vara med och förändra, säger Klara Perhamre.