Häktad nekades civila kläder i rätten - anmälde till JO

Nu begär Justitieombudsmannen, JO, att Kriminalvården ska yttra sig efter en anmälan mot storfängelset i Sala.

Det är en 20-årig man, intagen på häktet på Salberga kriminalvårdsanstalt, som står bakom anmälan.

Bakgrunden är att han skulle till en domstolsförhandling i Göta Hovrätt i början av oktober, och han ville då ha sina egna, civila kläder på sig.

Enligt mannen följde han Salbergas regler om att man måste skriva en anhållan om att få använda sina egna kläder. En sådan anhållan skrev han tre veckor i förväg men när dagen för rättegången kom så vägrade personalen ändå att ge honom hans kläder.

Följden blev att 20-åringen tvingades åka till domstolen och framträda i rätten i kriminalvårdens kläder.

I sin JO-anmälan menar han att det är oacceptabelt att sådant får förekomma. Dessutom skriver mannen att det inte är första gången en intagen blir nekad att ha sina egna civila kläder.

”Ni bör undersöka saken så detta aldrig mer förekommer!” avslutar han sin anmälan till JO.

Justitieombudsmannen tar alltså upp fallet till behandling, och anmodar nu Kriminalvården att yttra sig över anmälan.