Idrottsföreningar ska få hjälp med skattereglerna

Idrottsföreningarna behöver mer information om skattereglerna. Det tycker skatteverket i Mälardalen.

Därför träffas idag skatteverket och idrottsförbunden i Västmanland, Södermanland och Uppland idag för att diskutera hur idrottsklubbarna ska få bättre hjälp med skattereglerna så att det blir rätt från början.

Enligt skatteverket kan vanliga frågor hos klubbarna handla om när kontrolluppgifter ska lämnas, ersättning för resor till och från träning, eller avdrag för olika utgifter i samband med inköp av utrustning.