Läkemedelsverket kritiserar radioreklam

Läkemedelsverket kritiserar marknadsförings-kampanjen av Gardasil, ett receptbelagt vaccin som skyddar mot ett virus som kan orsaka livmoderhals-cancer. Reklamen riktar sig direkt till tonårsflickor via radiostationer med många unga lyssnare.

Lennart Forslund, chef för medicinsk information på Läkemedelsverket tycker att marknadsföringen är oetisk och för säljfrämjande.

– Framförallt så reagerar jag mot att de så uppenbart riktar sig till just tonårsflickor med den här typen av reklam. Det tycker jag företaget bör ta sig en funderare på, om det kan vara försvarbart ur etisk synvinkel.

Inte spela på rädsla
Att marknadsföra läkemedel i Sverige är kontroversiellt. Reklamen får inte vara säljfrämjande och inte spela på människors rädsla eller känslor. Den får heller inte rikta sig direkt till barn. Lennart Forslund är tveksam till om Gardasilreklamen i radio är utformad på ett etiskt försvarbart sätt.

– Den är uppenbart säljfrämjande, det tycker jag man måste säga, säger Lennart Forslund.

Om ni kommer att bedöma att reklamen är för säljfrämjande, vad kommer ni att vidta för åtgärder då?

– Då skriver vi till företaget, först och främst, och ber att de upphör med reklamen, eller förklarar varför de håller på med det. Sedan får de komma med svar på det. Skulle det vara så att de inte slutar, som vi tycker att de borde, då blir det mera juridiska åtgärder, säger Lennart Forslund.

Att göra reklam för Gardasil på det här sättet är inte olagligt enligt läkemedelslagen. Där finns en paragraf som säger att läkemedelsföretag får föra vaccinationskampanjer mot infektionssjukdomar. Eftersom livmoderhalscancer orsakas av ett virus som Gardasil i vissa fall skyddar mot, räknas reklamen som en vaccinationskampanj.

Inte unga
Einar Vollan är vd på läkemedelsföretaget Sanofi Pasteur som säljer Gardasil i Sverige. Han menar att företaget inte riktar reklamen direkt mot en ung målgrupp.

– Vi har mycket medvetet valt radiokanaler som har målgrupper som inte är unga, utan vuxna, säger Einar Vollan.

Ur en etisk synpunkt, tycker du att ni på något sätt går över någon form av gräns?

– Nej, säger Einar Vollan.

Jenny Lagerstedt
jenny.lagerstedt@sr.se