Fler båtplatser i Sotenäs

Sotenäs kommun och ett privat företag i Kungshamn vill bygga en vågbrytare med plats för ett trettiotal båtar.

Vågbrytaranläggningen är avsedd för fritidsbåtar och planeras att byggas vid Smögenbrön.

Syftet med anläggningen är att framförallt skydda förtöjda båtar från de svallvågor som kommer från förbipasserande båtar och fartyg i farleden utanför. Båtplatserna kommer i första hand att erbjudas de boende i närområdet.

Företaget och Sotenäs kommun har lämnat in en ansökan om tillstånd till miljödomstolen.