Ombyggnad kan rädda kyrka

Seglora kyrka som nyligen återinvigdes vill samla all sin verksamhet inne i kyrkan för att kunna sälja sitt församlingshem.

Förslaget skulle kunna vara en del av lösningen av det problem som kyrkan har på många håll i landet, med färre medlemmar och färre gudstjänstbesökare, samtidigt som kostnaderna för lokalerna ökar.
Att minska lokalerna genom att sälja en kyrka är inte lätt. Men genom att bygga om kyrkan så att verksamheten från församlingshemmet kan flytta in så kan församlingshemmet säljas i stället.