Korantberget blir naturreservat

Den gamla naturskogen Korantberget i östra delen av Leksands kommun blir naturreservat. Det har länsstyrelsen  beslutat. Området är drygt 200 hektar stort och består till största delen av barrblandskog. Terrängen vid Korantberget är kuperad och det växer där många skyddsvärda arter, som lunglav, rosenticka och rynkskinn.