Intern i Kalmar JO-anmäler kränkning

En intern har JO-anmält anstalten i Kalmar för kränkande behandling. När internen en marsdag förra året fick kraftig diarré så utgick vårdarna från att internen hade svalt narkotika.

Vårdarna tog med internen till akutmottagningen där de enligt anmälan krävde att mannen skulle använda potta istället för toalett. Inte heller sjukhusets personal trodde på att mannen var sjuk, enligt internen själv. Han kände sig grovt kränkt och går nu till justitieombudsmannen för att få upprättelse.