Risk att hälften av Strömsunds skolor läggs ner

Nästan hälften av skolorna i Strömsunds kommun riskerar att läggas ner inom en sexårs-period.

Orsaken är att antalet elever i kommunen väntas minska med 40 procent, eller 600 elever under samma tid.

Barn- och utbildningschefen i Strömsund har nu fått i uppdrag att utreda vilka sex av de 13 låg- och mellanstadieskolorna som ska lägga ned.

Dessutom föreslås dagens fem högstadier slås ihop till tre.