Ökad vinst för luftfartsverket

Luftfartsverket gjorde en vinst på 459 miljoner kronor under årets nio första månader, vilket är en förbättring med 12 procent jämfört med samma period förra året.

Det är bland annat ökat antal utrikespassagerare som bidragit till luftfartsverkets ökade vinst.