Stora Enso vill öka produktionen i Hylte

Stora Enso vill höja produktionen vid bruket i Hylte. Från dagens 840 000 ton tidningspapper om året till 950 000 ton.

Ökningen innebär att man når produktionstaket, men det är också ett kvitto på att det går bra för bruket, säger miljöingenjör Björn Lood till Radio Halland.