Dataproblem för landets domstolar

Ett omfattande datorhaveri i Domstolsverkets datasystem gör att samtliga domstolar i landet har problem. Gotlands tingsrätt måste skjuta upp en dom på måndagen till följd av problemen.

Tingsrätten och länsrätten på Gotland berörs av problemen, som bland annat fått till följd att en dom som skulle meddelats halv två på måndagen, måste skjutas upp till tisdag, då problemen förhoppningsvis ska vara lösta.

Personalen på tingsrätten får göra vad de kan manuellt, eftersom det inte går att komma åt domar och andra handlingar som ligger på data.

Det är också svårt att registera nya mål vid Gotlands tingsrätt.

Problemen började vid middagstid i fredags, då Domstolsverkets interna datorprogram Vera drabbades av störningar och teknikerna har ännu inte lyckats lösa problemen.