Kritik mot utslussning från fängelser

Det finns brister i hjälpen till personer som avtjänat ett fängelsestraff och ska ut i samhället igen menar nyköpingsbon Sahima Lundin. Idag har hon det kriminella livet bakom sig, men vägen dit har varit svår och hon är kritisk till den hjälp som finns att få när man lämnar en anstalt.

– När jag gick därifrån gick jag ut till ingenting, säger Sahima Lundin. Jag hade i och för sig bostad… Vill man ha bra planering för en bra utslussning, så finns det inte utrymme för att sitta ner den tid det behövs, det är 10-15 minuter, om de har tid med oss. Att sitta ett par år på anstalt och komma ut och tro att man står med fötterna på jorden, det gör man inte. Har du inte fått fotfästet på någonting redan när du sitter på anstalt, så har du ingenting när du går utanför grindarna.

Och att få något fotfäste inne på anstalten är inte alltid lätt. Det intygas av en tidigare anställd inom kriminalvården, som Sveriges Radio Sörmland träffat. Hon bekräftar Sahimas berättelse, om att intagna motarbetas i sitt arbete att själva förändra sin situation och skapa en hållbar återanpassning. Sahima Lundin efterlyser större insatser vid utslussningar.

– Genom att det finns någon inom frivården eller sociala myndigheter, som ska finnas till vid frigivning, att de visar att de månar och att de bryr sig... sedan att man jobbar på en planering och att den följs upp precis innan du går utanför grindarna.

Lisa Wadin
lisa.wadin@sr.se