Privata vårdgivare klara

Nu är det klart vilka företag som vid sidan av landstinget får driva läkarmottagningar i länet. Bland de privata företag som sökt tillstånd finns både sådana som redan idag driver vård i länet men också en del nya.

Vid årskiftet får vi ett nytt familjeläkarsystem, Vårdval Västmaland. Och i fredags blev det klart vilka företag som landstinget godkänt att driva familjeläkarverksamhet i länet.

Landstinget har ställt en rad krav som de aktuella företagen måste uppfylla. Kontrakten som skrivs under snart ska gälla i fyra år med möjlig förlängning på högst två år.

Det är fem helt nya aktörer inom familjeläkeriet i Västmanland som ska konkurrera med båda landstinget och de nuvarande privata vårdföretagen som till exempel Carema och Praktiketrtjänst.

En av de nya aktörerna är Premicare Primärvård och det är det enda privata företaget som har ansökt om att driva familjeläkraverksamhet på alla orter i länet.

Det andra har begäransat sig:

Capio vill driva familjeläkarverksamhet såväl i Arboga, Köping som i Västerås och företaget Akvedukten vill har verksamhet i Västerås.

I Kungsör blir det konkurrens mellan två olika företag: Läkarahuset i Kungsör och ett annat företag som fortfrande är under bildande.

Och det ser ändå ut att bli lite skevt med patienternas valmöjligheter beronde på var man bor i länet.

I norra delarna av Västmanland: i Skinnskatteberg, Norberg, Fagersta och Sala, blir det bara Premicare Primärvård som kommer att konkurrera om patienterna med landstinget. Om nu företaget överhuvutaget till slut öppnar en mottagning på alla orter i länet. Och det ser inte ut att bli så.

-Vi är ju en av de aktörerna som är nya i Västmanland och det är ju då viktigt för oss att, nu när vi fått auktorisationen, kartlägga läget och se var finns det behov och var finns det förutsättningar för oss att jobba. Vi behöver ju ha ett befolkningsunderlag som är tillräckligt och även hitta lämpliga lokaler och personal, säger Patrik Wreeby, VD på Premicare med säte i Sundsvall.