Protesttåg med skolelever mot kommunhuset

På måndagen demonstrerade ett 50-tal elever från de skolor i Sundsvall som hotas av nedläggning. Demonstrationen ägde rum klockan ett på stora torget i Sundsvall där elever och föräldrar protesterade mot förslaget att lägga ner skolorna.

Klockan ett på måndagen samlades ett 50-tal elever och föräldrar vid stortorget i Sundsvall.

– Vi demonstrerar för att vi vill att skolan ska vara kvar, säger

Gizelle Salmarsson från Nackstaskolan som var en av demonstranterna.

Med högljudda protester och plakat visade de sitt missnöje mot det förslag som barn och utbildningsnämnden lagt fram. Förslaget skulle innebära att fyra skolor läggs ner, däribland Nackstaskolan.

Ett tåg av demonstranter gick sedan från Stortorget till kommunhuset för att visa kommunpolitikerna vad de tycker.

En av anledningarna till att det blev just Nackstaskolan och stenskolan i Skönsberg som, enligt förslaget, ska läggas ned är att det där går många elever med utländsk bakgrund. Man menar från barn och utbildningsnämndens sida att det kommer främja integrationen om de får flytta till en annan skola.

Men det håller inte Harriet Olsén med om. Hon var en av de föräldrar som fanns på plats för att ge sitt stöd till ungdomarna.

– Integrationen fungerar ju på Nackstaskolan. Problemen har minskat för varje år, säger hon.

Gizelle Salmarsson hoppas att hennes skola i slutändan kommer att stå kvar och hon säger att hon tänker kämpa för att det ska bli så.

– Vi tänker aldrig ge upp, skanderar hon.

Oskar Pierrou
oskar.pierrou@sr.se