Pengar till ALS-forskning

Umeå universitet får en halv miljon till ALS-forskning. Det är patientorganisationen NHR, neurologiskt handikappades riksförbund som ger universitetet pengar och anslaget är det största en patientorganisation i Norden någonsin har gett till neurologisk forskning.

Vid Umeå universitet pågår sedan 1992 omfattande forskning om ALS och målet är att kunna utveckla behandlingen för sjukdomen.

Pengarna som universitetet nu får, kommer framför allt att användas till att kartlägga sjukdomens genetik