Branden i Rävlanda

Branden i centrala Rävlanda är nu släckt men Räddningstjänsten lämnar inte brandplatsen förrän vid 19-tiden ikväll.

Det var strax före två som det började brinna i bottenvåningen i en kommunägd fastighet på Rävlanda Stationsväg. Kraftig rökutveckling kom ut från de fem lägenheterna som låg ovanpå. Byggnaden utrymdes och elden i bottenvåningen släcktes snabbt. Branden, som startat i en mikrovågsugn befarades först ha spritt sig i bjälklaget mellan våningarna men det visade sig vara fel. Som mest fanns 25 man från fyra stationer på platsen. Ingen människa skadades.