Psykiskt funktionshindrade missgynnas på arbetsmarknaden

Det är svårt för de funktionshindrade att få arbete, trots högkonjunkturen. Allra svårast är det för de psykiskt funktionshindrade.

- Alla som går ur skolan vill ha ett arbete och försörja sig , men man känner att man inte är eftetraktad, att man inte är en människa fullt ut, säger Bo-Lennart Andersson, ombudsman i FUB, Föreningen för Utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, i Västra Götaland.

Det behövs ibland, men inte alltid, hjälpmedel för att de psykiskt funktionshindrade ska fungera på en arbetsplats, men det största hindret på vägen till arbetsmarknaden är arbetsgivarnas attityder, säger Bo-Lennart Andersson.

- Det är gamla tankar som sitter kvar. Arbetsgivarna borde få se och uppleva vilken oerhörd resurs de här människorna är.

Bo-Lennart Andersson tar en grupp 30 lätt utvecklingsstörda från sin hemkommun Borås som exempel. Fyra av dem har ett fast jobb, och det finns på en brädgård, på en restaurang, på en bilfirma.

- Enklare arbeten som de sköter på ett utomordentligt sätt.

Reporter Bosse Adriansson SR Väst