LO kritiserar Samhall

Samhall, en arbetsmarknadsåtgärd för funktionshindrade har blivit alltmer affärsmässig. Tidigare arbetade många utvecklingsstörda inom Samhall.

Den gruppen har nu nästan helt försvunnit och ersatts av funktionshindrade som producerar mer. Nu kritiserar LO Samhall för att lönsamheten har blivit viktigare än möjligheten för funktionshindrade att få jobb. Sofie Evertsson är den som skrivit LO-rapporten.

Reporter: Monika Titor