Behöver dubbla antalet DNA-prov i år

Polisen i Blekinge måste ta fler DNA-prov. Hittills i år har nära 390 prover tagits, men prognosen från Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, är runt 750 prover före årets slut.

Kriminalkommissarie Ingemar Harrysson säger att man jobbar på att få upp antalet provtagningar och att siffrorna hela tiden följs upp inom myndigheten.

SKL har uppmanat samtliga polismyndigheter i landet att skicka in fler DNA-prover för analys.