Länsstyrelsen vill inte skydda mer skog

Skogsstyrelsen vill att dubbelt så mycket skog som i dag ska skyddas från avverkning fram till 2020, antingen frivilligt eller genom naturreservat. Det handlar om skog med höga naturvärden som är viktig för många hotade djur och växtarter. Men länsstyrelsen tycker inte att det är någon bra idé, utan vill hellre satsa på att nå det mål som finns i dag.

– Vi kommer inte att nå det nuvarande målet förrän 2018, 2019 med den resursfördelning som riksdag och regering ger, säger landshövdning Gerhard Larsson.

– Vi vill i första hand se till att vi har ekonomiska resurser att infria det målet i en rimlig tid.

I miljömålet Levande skogar, för perioden från 1999 till 2010 ska 400 000 hektar skog skyddas i naturreservat i Sverige. För länets del handlar det om cirka 19000 hektar. Men arbetet är kraftigt försenat, länsstyrelsen räknar med att var klar tidigast 2018.

Nu har alltså skogsstyrelsen tagit fram en ny utredning om miljömål för 2020 – och där föreslås att dubbelt så mycket skog ska skyddas i naturreservat. Landshövdingen tycker att målet är orealistiskt med de medel som finns tilldelade idag.

Maria Danvind jobbar med skogsfrågor på naturskyddsföreningen i Västernorrland. Hon är kritisk mot att länsstyrelsen inte vill skydda mer skog.

– Det är helt ofattbart med tanke på att landshövdingen sitter och styr över vad han kallar ett miljölän. Hur går det ihop?

Mikael Andersson
mikael.b.andersson@sr.se